Villkor

 

Denna webbplats (www.hdbil.se eller www.hdbil.com) administreras av HDBil & Byggsmide AB, nedan kallat HDBil, ett företag som är registrerad enligt tillämpliga lagar i Sverige. Notera att ytterligare speciella villkor gäller för e-butiken (t.ex. köpvillkor, betalningar, leverans, reklamation mm) vilka informeras om där.

 

1. Immateriell egendom

 

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör HDBil. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

 

2. Länkning till webbplatsen

 

Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till någon av följande adresser:

 

 

3. Uppgifternas tillförlitlighet

 

Informationen på denna webbplats är avsedd för HDBils besökare i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. HDBil kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men HDBil påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. HDBil förbehåller sig rätten att när som helst ändra information mm.

 

4. Dataskydd

 

HDBil hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter HDBil kan samla in via webbplatsen och hur de används.

 

- Personuppgifter

 

HDBil registrerar inga personuppgifter om dig (som t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) utan att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till HDBil kommer vi att lagra denna information om dig för att kunna skicka beställda varor i e-butiken till dig, i vår marknadsföring och för att kunna kontakta dig.

 

- Ej personligt identifierbara uppgifter

 

Samlas in automatisk. I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder, domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons.

 

- Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk (s.k. Cookies)

 

HDBil använder s.k. sessionscookies på webbplatsens e-butik. Läs mer här.

 

- Vem kontaktar jag?

 

Om du har lämnat personuppgifter till HDBil och vill att dessa uppgifter ska korrigeras eller raderas från våra register, eller om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta HDBil, se "Kontakta oss". Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att efterkomma din begäran.

 

5. Lagstiftning och domsrätt

 

Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt. I EU-länder måste man, enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG, ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.

 

2016-10-28
Nyhetsbild
Avtal med Stockholms stad

HD Bil & Byggsmide har skrivit ett flerårigt avtal inom byggprojektet Norra Djurgårdsstaden (NDS). Leverans av byggsmide i offentlig miljö.