certifieringar

HD Bil & Byggsmide AB har företagscertifikat för installation, service och underhåll av mobil luftkonditioneringsutrustning i fordon enligt Förordningen om flourerade växthusgaser SFS 2016:1128.

Vår fordonsverkstad är accrediterad av Swedac för att reparera och släcka besktningens tvåor för lätta och tunga fordon. Efter åtgärd och föreskriven efterkontroll rapporterar vi till Transportstyrelsen.

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. HD's medarbetare på smidesverkstad är certifierade för att klara dessa uppgifter!

HD Bil & Byggsmide har högsta kreditrating enligt Bisnode Soliditets bedömningskriterier.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© Copyright www.hdbil.se