Fordonsservice

HD Bil utför de flesta typer av arbeten på påbyggnationer, chassin och släp med tyngdpunkt på service och reparationer av påbyggnationer. Våra typiska kunder är åkerier och åkare och vår expertis är lastbilspåbyggnationer däribland slam-och sugbilar, sopbilar, lastväxlare, grusbilar och skåp av olika slag.

Vi tillhandhåller service och reparationer av lätta lastbilar och personbilar med analysverktyg, reservdelar, däck och däckhotell. Vi har även inredningar för servicefordon samt montage av extrautrustning såsom belysning, bågar och varningsljus. 

© Copyright HD Bil & Byggsmide AB