Fordons-och smidesservice inom 30 minuter - vad innebär det

HD Bil & Byggsmide AB levererar fordons och smidesservice till våra kunder runt om i Stockholm med omnejd. Vi strävar efter personlig service på kortast möjliga tid för att våra kunder skall få så kort stillestånd som möjligt när utrustningen går sönder eller är i behov av service. I normalfallet klarar vi att ta in fordonet i vår verkstad för första inspektion och enklare reparationer inom 30 minuter från ankomst. Om service eller reparationer krävs därutöver beställer vi delar och bokar återbesök för lämplig åtgärd.

HD Bil & Byggsmide AB förbehåller oss rätten att överskrida 30 minuter beroende på beläggningsläget i våra verkstäder.

© Copyright HD Bil & Byggsmide AB